turkusowadroga.pl

Siła Zespołu w ochronie zdrowia

Jak turkusowe podejście wpływa na efektywność i zaangażowanie w pracy?

23 maja 2024 r. Godz. 10.00-15.30

Kraków, ul. św. Anny 12 

Collegium Medicum UJ

Konferencja 2024 r.

2+2=5,
czyli siła zespołu

Rok temu, zachęceni ciepłym przyjęciem turkusowego podejścia przez środowisko medyczne, obiecaliśmy, że ciąg dalszy nastąpi. I dotrzymujemy słowa. Druga konferencja o turkusowym podejściu w ochronie zdrowia już 23 maja. W tym roku organizujemy ją wspólnie z Instytutem Zdrowia Publicznego, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacją Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ.  A tematem przewodnim jest siła zespołu. 

Praca z innymi ludźmi nie oznacza jeszcze, że działamy jako zespół. Prawdziwa praca zespołowa to efektywna współpraca, wzajemne zaufanie i dobra komunikacja. To uznanie wspólnego celu i świadome dążenie do jego realizacji. Na ile jest to możliwe w polskiej ochronie zdrowia i na czym można budować siłę zespołu medycznego, będziemy dyskutować z prelegentami i uczestnikami konferencji., ponieważ, jak mówi japońskie przysłowie, „Nikt nie jest tak mądry, jak my wszyscy razem”. 

Praca zespołowa została również uznana za jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Według Andrzeja Jacka Bliklego, którego wykład  zainauguruje naszą konferencję działanie zespołowe będzie systematycznie zyskiwać na znaczeniu i stanie się wkrótce nowym paradygmatem pracy.

Prelegenci i paneliści

Prof. Andrzej Jacek Blikle

Profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy. W latach 1990–2010 prezes zarządu spółki Blikle (istniejącej od 1869 rodzinnej firmy cukierniczej. Członek Rady Języka Polskiego i niestrudzony propagator turkusowego podejścia w organizacji pracy. Autor książki Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, która została nagrodzona w 2015 w konkursie „Economicus” „Dziennika Gazety Prawnej" (w kategorii autorów najlepszych poradników ekonomicznych) oraz w 2016 przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (jako najlepsza praca naukowa z zakresu nauk o przedsiębiorczości)

Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne, polityka zdrowotna Unii Europejskiej. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Autor i współautor publikacji międzynarodowych oraz krajowych monografii i podręczników

prof. Dominika Dudek

Profesor nauk medycznych, kierowniczka Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała kilkaset prac badawczych w recenzowanych czasopismach naukowych, była redaktorem i współautorem kilku monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach psychiatrii klinicznej, zaburzeń depresyjnych oraz choroby dwubiegunowej. Od 2013 redaktorka naczelna czasopisma „Psychiatria Polska”, prezeska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od 2022

Urszula Pielacka-Chodoła

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 :2015. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - studiowała tam podyplomowo "Zdrowie Publiczne - Zarządzanie i Ekonomika w Ochronie Zdrowia". Z kolei na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskie ukończyła podyplomowe studia z logopedii, surdologopedii i neurologopedii. Od 2018 roku jest dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, gdzie z sukcesem korzysta z turkusowego podejścia w organizacji pracy. W ubiegłym roku zysk wyniósł prawie 1,3 mln złotych

dr Melanie Raczek-Żeromska

Sekretarz międzyresortowego zespołu ds. bonu senioralnego. Zatrudniona w Departamencie Polityki Senioralnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Administracji Publicznej), Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławu (Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia - studia podyplomowe). Odbyła także aplikację legislacyjna w Rządowym Centrym Legislacji i właśnie obroniła rozprawę doktorską na temat "Znaczenie kompetencji zdrowotnych młodzieży akademickiej dla polityki ochrony zdrowia w Polsce".

Mariola Łodzińska

Prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, magister pielęgniarstwa absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, magister prawa i administracji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich z Zarządzania w Ochronie Zdrowia. absolwentka studiów MBA w Ochronie Zdrowia. Ekspertka Rady ds. Bezpieczeństwa Szpitali Od 2022 r. Członkini ministerialnego Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Wykładowczyni na uczelniach i szkoleniach specjalizacyjnych.

Jakub Banaszek

Od listopada 2018 roku Prezydent Miasta Chełm. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia licencjackie z zakresu zdrowia publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz dla menedżerów farmacji w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, a także Szkoły Liderów Politycznych. Pracował m.in. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Chełmie oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Wchodzi w skład Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP.

Ojciec Stanisław Wysocki

Teolog moralności, wykładowca na Uniwersytecie Monte Cassino, filii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, kapelan w szpitalu Pertini Sandro w Rzymie. Przez 20 lat wspierał także pacjentów szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie. Przez wiele lat był koordynatorem odpowiedzialnym za formację wolontariuszy we włoskim wolontariacie "Misericordia". Te doświadczenia postanowił przenieść na polski grunt i założył Stowarzyszenia Wolontariat św. Eliasza w Krakowie, które wspiera seniorów i stworzyło dla nich dom.

Bogumiła Drabik

Radna Miasta Krakowa, członkini komisji zdrowia Rady Miejskiej. Od lat z pasją i zaangażowaniem wspiera inicjatywy seniorów, zachęca do udziału w kolejnych edycja Budżetu Obywatelskiego i w różnego rodzaju projektach, podpowiada, gdzie można uzyskać fundusze na integrujące seniorów wydarzenia (spotkania świąteczne, wycieczki) W latach 2016 - 2019 zasiadała w Radzie Krakowskich Seniorów. W Radzie Miasta od 2021 roku. W tegorocznych wyborach uzyskała mandat z listy Komitetu Koalicji Obywatelskiej.

Lek. med. Stanisław Stępniewski

Od 2005 Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Pediatra z II stopniem specjalizacji. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie w służbie zdrowia” w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz MBA dla Kadry Medycznej w Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Wielokrotnie nagradzany menadżer ochrony zdrowia. Pod jego kierownictwem Szpital Św.Ludwika ma corocznie dodatni wynik finansowy a nakłady inwestycje sięgają w sumie 100 mln zł.

Mariola Marchewka

Od dwóch miesięcy kieruje miejskim Szpitalem im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wcześniej pracowała Szpitalu Uniwersyteckim (37 lat) gdzie pełniła funkcje koordynacyjne i zarządcze, ostatnio była zatrudniona na stanowisku Kierownika Bloku Operacyjnego. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Wydział Zarządzania; Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Ma również wykształcenie medyczne (Liceum Medyczne w Krakowie). 12 lat pracowała jako pielęgniarka.

Lek. med. Marcin Kuta

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Wiceprzewodniczący Rady Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Od 20-tu lat zarządza szpitalem ze 190-letnią historią, który został rozbudowany i w całości zmodernizowany. W 2012r. wyróżniony tytułem „Menedżer Rynku Zdrowia”. Zdobywca nagród w konkursach „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”. Współautor kilku pionierskich projektów z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia.

dr n med. Wojciech Puzyna

Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o., Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii Doktor nauk medycznych, sportowiec, trener wioślarstwa, specjalista medycyny sportowej, od ponad 40 lat lekarz położnik-ginekolog. Wielokrotnie nagradzany lider ochrony zdrowia – „Menedżer Ochrony Zdrowia” (2002, 2014), „Lider OSOZ 2009”, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Za zasługi w Ochronie Zdrowia i Odznaką „Zasłużony dla Warszawy”. Ukończył także studia menedżerskie z zakresu ekonomiki zdrowia oraz magisterskie z zakresu zarządzania i marketingu.

dr Jacek Żak

Pełnomocnik Dyrektora, Kierownik Działu Administracji w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. B.Frańczuka. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - studiował na kierunku Zdrowie Publiczne (magisterium). Tu także odbył studia podyplomowe i obronił rozprawę doktorską. Ma 20-letnie doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym ochrony zdrowia. Od 12 lat zarządza różnymi projektami w ochronie zdrowia, Za swoje mocne strony uważa: determinację w osiągnięciu celu oraz skuteczna i operacyjna organizację pracy

Agnieszka Gibalska-Dembek

Od 2006 związana z ochroną zdrowia. Praktyk public relations od 2008 roku. Dyrektor ds. PR i Marketingu w Centrum Medycznym „Żelazna”. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słuchaczka studiów w Akademii Leona Koźmińskiego i SGH. Wykładowca MBA dla kadry medycznej w Akademii Koźmińskiego. Mentor. Trener Coach Konsultant BTI.

Organizatorzy
konferencji:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Honorowy patronat nad Konferencją objął Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Konferencja 2023r.

Turkus ciepło przyjęty

26 maja 2023 roku zorganizowaliśmy pierwszą konferencję promującą turkusową samoorganizację w ochronie zdrowia. Właśnie wtedy podpisana została „Krakowska Deklaracja promocji turkusowej organizacji w ochronie zdrowia”.
Pierwsze podpisy pod tym niezwykle ważnym dokumentem złożyli: prof. Andrzej Jacek Blikle, promotor turkusu w Polsce, Agata Dunkiewicz, wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Łukasz Reczek, prezes stowarzyszenia Młodych Lekarzy Rodzinnych, Tomasz Filarski, kierowniki działu skarg i wniosków
 
Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk.
Deklarację podpisali także organizatorzy konferencji – dr Jakub Kwaśny, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Marcin Mikos, prezes Fundacji Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małgorzata Nitek, prezeska Fundacji Turkusowa Droga i pomysłodawczyni konferencji Anna Górska, rzeczniczka Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie.
 

O konferencji w mediach

Kraków gotowy
na turkusowe zmiany

W zarządzaniu turkusowym ludzie lubią poniedziałki i biorą za to, co robią odpowiedzialność. Zamiast rywalizować, rozwijają się, wykonują to, co umieją najlepiej i dokonują sami wyborów. W zamian dostają pełne zaufanie, wolność i brak kontroli – Ludzie mają w takich firmach poczucie autonomii, wpływu na to jak robią – mówił otwierając konferencję Andrzej Blikle, profesor nauk matematycznych i promotor turkusowej samoorganizacji.

Turkusowa, czyli przyjazna człowiekowi

Prof. Andrzej Jacek Blikle: Turkusowa organizacja nie jest nową formułą zarządzania, ale nowym paradygmatem pracy, który polega na tym, że ludzie sami się organizują, a nie są organizowani, zarządzani. Mają więc poczucie autonomii, czyli wpływu na to, co robią i jak robią. A jest to niezwykle ważne chociażby dla tworzenia motywacji wewnętrznej – to ona bowiem sprawia, że chce nam się pracować i nikt nie musi nas nadzorować ani kontrolować.

Szpitale
w odcieniach turkusu

Jednym z filarów turkusowej samoorganizacji jest wykorzystanie twórczego potencjału zespołów pracowników. Powinniśmy zapomnieć o klasycznym schemacie, że to menedżer ma monopol na wiedzę o zarządzaniu. Turkusowa organizacja opiera się na współpracy i partnerstwie, i sama kreuje swoich liderów. Rolą menedżera jest z jednej strony wyznaczanie kierunku, z drugiej – otwartość na twórcze pomysły zespołu.

Samoorganizacja
w ochronie zdrowia

– Czasy w ochronie zdrowia mamy trudne – mówił dr Marcin Mikos, Prezes Fundacji Zdrowia Publicznego CM UJ. – Wydaje się, że wszystkiego już próbowaliśmy, by poprawić sytuację, ale wciąż nie ma zadowalających efektów. Wierzę, że z tej konferencji wyjdzie mocny impuls do zmiany, to przełomowe wydarzenie. Według dr. Mikosa turkusowe podejście najbliższe jest medycynie rodzinnej i od tego obszaru można wprowadzać zmiany.

0:00 / 0:00
Wypalenie zawodowe kadry medycznej

Trzy filary

Turkusowy,
czyli jaki?

Koncepcja turkusowej organizacji opiera się na trzech podstawowych filarach: samoorganizującym się zespole, dążeniu do pełni człowieczeństwa i koncentracji na ewolucyjnym celu. 

Dziś już nie wystarczy się dziwić i oburzać

Czas zacząć budować Lepszy Świat

prof. Andrzej Blikle

propagator turkusu w Polsce

Prof. Andrzej Blikle

Propagator turkusu w Polsce

Przez świat przetacza się fala agresji, populizmu i niegodziwości. Ale też zaczyna się dziać coś dobrego. Rodzi się społeczeństwo inaczej patrzące na siebie i na innych. Budujące na zaufaniu, a nie na nienawiści. Powstają „spółki pożytku publicznego” (benefit corporations), o których pisze Jeremy Rifkin w „Społeczeństwie zerowych kosztów krańcowych”, a które na równi ze swoimi celami biznesowymi stawiają cele społeczne. Ten sposób myślenia i życia pociąga coraz więcej ludzi. 

(…) Takie patrzenie na świat, ale w skali mikroekonomicznej, opisał Frederic Laloux w znakomitej książce „Pracować inaczej” i nazwał turkusową organizacją. Najprościej mówiąc turkusowa organizacja to firma, instytucja, NGO lub nieformalny zespół ludzi jednoczących się wokół wspólnego zadania, którzy postanowili obdarzyć się zaufaniem i budować na fundamencie partnerstwa i współpracy. Brzmi to dość idealistycznie, jednak takie organizacje – a w tym i firmy – powstają coraz liczniej (także w Polsce) i na dodatek radzą sobie lepiej od innych. 

Jednak firmy i organizacje turkusowe nie tylko realizują nowy paradygmat pracy, ale też promują nowe spojrzenie na sens życia. Odrzucają zasadę „dziś dążymy do sukcesu, aby później kupić sobie dobre życie”, na rzecz: „postarajmy się o dobre życie już dziś”. A „dobre życie” to poczucie sensu naszej pracy i jej efektów. Poczucie, że możemy być dumni z tego, jacy jesteśmy i czego dokonujemy. I jak się okazuje, dobre życie przekłada się nie tylko na osobistą satysfakcję, ale też na wysoką skuteczność działania. Bo, jak mówi znana maksyma: „ludzie uskrzydleni góry przeniosą”.

Dziś wiele nas we współczesnym świecie dziwi i oburza. Nie twierdzę, że nie ma po temu powodów lub że to oburzenie należy ukrywać. Jednak głęboko wierzę, że trzeba też działać organicznie na rzecz lepszego świata. Ten sposób myślenia jest oczywiście nienowy, ale w mojej ocenie dziś – szczególnie w tej bogatszej części globu, do której należymy – zaczyna nabierać nieznanego wcześniej zasięgu i tempa rozwoju. Wykracza poza krąg organizacji społecznych, obejmując coraz więcej firm i organizacji nienastawionych na zysk. O idei lepszego świata przestajemy myśleć jak o utopii, bo wokół nas ten lepszy świat zaczyna się już kształtować.

Zachęcam więc wszystkich do udziału w jego budowaniu. Im więcej nas będzie, tym szybciej powstrzymamy falę nienawiści, populizmu i kłamstwa. Naiwne? Może – ale 13 stycznia 1981 r. też nie wierzyliśmy, że Związek Sowiecki może upaść. Jacek Fedorowicz w stanie wojennym mawiał: „Ja się tak urządzam, aby pięć metrów ode mnie nie było komunizmu”. Spróbujmy zastosować tę wskazówkę dziś, eliminując z naszego najbliższego otoczenia nienawiść, brak tolerancji i kłamstwo. Nie odrzucajmy jednak ludzi, ale starajmy się ich zmieniać. Na początek okazując im szacunek bez względu na ich poglądy.

Twórzmy kręgi tak rozumianej dobrej debaty, opartej zaufaniu, szacunku i partnerstwie. Zacznijmy w rodzinie i wśród  przyjaciół, by stopniowo rozszerzać ten krąg na nasze środowisko pracy i sąsiedzkie wspólnoty. I pamiętajmy, że w wielu miejscach na świecie i w Polsce to się już dzieje. (…) 

Zacznijmy już dziś!

Raport Instututu Gallupa 2022

Zaangażowany
to bardziej wydajny

Z corocznych badań Instytutu Gallupa prowadzonych w ponad 160 krajach  całego świata wynika, że zaangażowanie pracowników ma ścisły związek  z ich wydajnością w pracy i poczuciem szczęścia poza pracą

+22 %

Zysk

Inwestycja w budowanie zaangażowania załogi przynosi wymierne zyski

+21 %

produktywność

U pracownika, który wybiera działać wzrasta produktywność 

-37 %

Absencja

Chce się chodzić do pracy,  w której jest dobra atmosfera i warunki do rozwoju.

Szukasz inspiracji
w rozwijaniu Swoich kompetencji Lidera

Konferencja o turkusowej organizacji w ochronie zdrowia to doskonałe miejsce wymiany myśli i nawiązania ciekawych kontaktów

Cytaty

Co mówią
o turkusie?

Od czerwieni do Turkusu

Jak ewoluuje nasza Świadomość

Dobre praktyki z Holandii i niemiec

Oni już Działają Turkusowo

Arteterapia w Heiligenfeld

Heiligenfeld to niemiecka grupa klinik specjalizujących się w holistycznym leczeniu psychosomatycznym. Dużą wagę przywiązuje się tu do zadowolenia zarówno pacjentów, jak i pracowników.  Oprócz tradycyjnej psychoterapii grupowej i

Pielęgniarki się zorganizowały

Buurtzorg to holenderskie stowarzyszenie pielęgniarek środowiskowych, opłacanych z kasy państwowej. W 2006 r. liczyło 10 członkiń, ale niezwykła efektywność spowodowała, że w 2016 r. było ich już 8000.

Udział W Konferencji
Jest Bezpłatny