turkusowadroga.pl

Jesteśmy z Ukrainą

Od marca 2022 roku pomagamy ukraińskim kobietom, które uciekły przed wojną do Polski. Zaczęło się od warsztatów redukcji stresu i indywidualnych sesji zmniejszających skutki traumy. Potem, na prośbę mam, przygotowaliśmy dla nich prelekcje: „Jak radzić sobie z emocjami, by chronić i wspierać dzieci”. I tak zrodził się kolejny projekt wspólnej pracy i ćwiczeń mam z dziećmi. 

W maju rozpoczęliśmy pracę z wolontariuszami. Uczymy ich, jak powinni o siebie dbać, by skutecznie pomagać i zapobiec wypaleniu. Praca z ciałem, oddechem, techniki coachingowe skutecznie pomagają w zmniejszaniu napięcia wywołanego przez długotrwały kontakt z ludzkiem cierpieniem. 

Dlatego także prowadzący warsztaty objęci są superwizją i wsparciem merytorycznym Instytutu Kognitywistyki Macieja Bennewicza. Spotkania w ramach realizowanego wraz z Instytutem „Projektu Ukraina” są bezpłatne dla uczestników.

Warsztaty regulowania emocji dla mam i dzieci

Kogo i jak wspieramy?

Redukcja stresu wojennego

Eliminacja lęku wzbudzonego przez wydarzenia wojenne to długi proces. Często trwa latami. W obecnej sytuacji można jedynie zminimalizować traumę i osłabić jej skutki. Na warsztatach pokazujemy metody pracy z ciałem i techniki oddechowe. Zachęcamy praktykowania w domu i dzielenia się tą wiedzą z bliskimi. W kobiecym kręgu jest przestrzeń do rozmowy o emocjach i uczuciach.

Ruch rozwijający

Podczas wspólnej pracy mam i dzieci korzystamy z Metody Ruchu Rozwijającego autorstwa brytyjskiej fizjoterapeutki Weroniki Sherborne. To system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, prowadzący do wytworzenia więzi z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie. Spontaniczny kreatywny ruch doskonale sprzyja swobodnej ekspresji osobowości i budowaniu bezpieczeństwa.

Wolontariuszu zadbaj o siebie

Warsztaty dla wolontariuszy to nie tylko okazja do redukcji napięcia podczas pracy z ciałem i oddechem, ale przede wszystkim okazja do spotkania ludzi mających podobne doświadczenia. Wymiana myśli, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, dochodzenie do nowych rozwiązań sprzyja samopoznaniu i bliskiemu kontaktowi ze sobą i z innymi osobami.

Aktywizacja zawodowa

Mamy pełną świadomość, że po odzyskaniu minimalnego poziomu bezpieczeństwa, nasi Goście z Ukrainy staną przed koniecznością adaptacji w nowej rzeczywistości. Dlatego już przygotowujemy warsztaty dla osób, które chcą znaleźć pracę w Polsce. Pomożemy im w stworzeniu planu rozwoju zawodowego i przygotujemy do znalezienia pracy, która będzie pasją i przyniesie im satysfakcję.