Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o celach i sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, jako użytkowników domeny turkusowadroga.pl.

Dane te są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Turkusowa Droga, której siedziba mieści się przy ul. Zygmunta Augusta 5/2 w Krakowie (NIP: 6751752324, REGON: 389177228, KRS 0000904945)
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@turkusowadroga.pl

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

– w celu nawiązania kontaktu, aby udzielić odpowiedzi na pytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

–  w celach rejestracji Państwa na webinary, warsztaty, szkolenia i inne wydarzenia organizowane przez Fundację Turkusowa Droga

– w celach marketingowych, aby poinformować Państwa o działaniach i projektach Fundacji Turkusowa Droga

– w celach statystycznych, analitycznych i monitorowania ruchu na stronie www.turkusowadroga.pl

4. Zakres przetwarzanych danych został ograniczony do minimum niezbędnego do prowadzenia działalności Fundacji Turkusowa Droga. Rodzaje informacji, jakie będziemy gromadzić na Państwa temat to:

– imię i nazwisko

– nazwa firmy

– adres e-mail

– treść zapytania

5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do czasu udzielenia odpowiedzi lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie

6. Jako użytkownikom strony www.turkusowadroga.pl przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do treści danych osobowych

– prawo do uaktualnienia, poprawy danych

– prawo usunięcia danych bądź wstrzymania ich przetwarzania

– prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych

– prawo do przenoszenia danych

– prawo do bycia zapomnianym

– prawo do skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Jako administrator Państwa danych gwarantujemy, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie będą przekazywane innym podmiotom bez wyraźnej Państwa zgody.

8. W związku z tym, że używamy narzędzi analitycznych Google Analytics, wykorzystywane są w tym celu pliki cookies. Stanowią one dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym, czyli na komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używacie Państwo do oglądania strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

– to Państwo decydują o formie wykorzystania cookies. Można to ustawić w każdej przeglądarce internetowej

– Państwo również, jako użytkownicy, w każdej chwili maja prawo usunąć takie pliki

– jeśli pojawią się, jakiekolwiek wątpliwości co do ustawień plików cookies, należy skontaktować się z operatorem używanej przeglądarki internetowej

– jeżeli nie zgadzacie się Państwo na wykorzystywanie cookies, możecie opuścić stronę lub aktywować odpowiednie ustawienia w przeglądarce

9. Niniejsza polityka może zostać zmieniona, jeśli pojawią się nowe przepisy prawa, regulacje związane z przechowywaniem danych osobowych bądź w związku z innymi istotnymi zmianami.