Arteterapia w Heiligenfeld

Data


Heiligenfeld to niemiecka grupa klinik specjalizujących się w holistycznym leczeniu psychosomatycznym. Dużą wagę przywiązuje się tu do zadowolenia zarówno pacjentów, jak i pracowników. 

Oprócz tradycyjnej psychoterapii grupowej i sesji indywidualnych, pacjenci oferowane są takie metody jak: arteterapia, kontakt ze zwierzętami, medytacja. Pracownicy natomiast mają regularne wsparcie psychologiczne podczas superwizji. Mogą stale poszerzać swoją wiedzę na warsztatach i szkoleniach.

W firmie, jak informuje na swojej stronie internetowej Heiligenfeld funkcjonuje kompleksowy system zarządzania jakością. Dzięki temu odpowiednie procesy wraz z procedurami ich wdrażania i stosowania są jasno określone we wszystkich istotnych obszarach działalności szpitala i firmy. Integralną ich częścią są regularne przeglądy istniejących wytycznych i nieustające ich doskonalenie.

Założone w 1990 r. Heiligenfeld tworzy osiem, działających w pięciu lokalizacjach, klinik oraz Akademia, która dba o rozwój osobisty pracowników i pacjentów. Filozofia działania  tej rodzinnej firmy zatrudniającej aktualnie 950 osób oparta jest na wartościach i równowadze między tymi materialnymi, takimi jak rentowność i efektywność a niematerialnymi jak człowieczeństwo, satysfakcjonująca praca czy odpowiedzialność społeczna.

Pracownicy mają zapewnione regularne wsparcie podczas superwizji oraz rozwój na warsztatach i szkoleniach. – Zdajemy sobie sprawę, że w dobie zmian społecznych, globalizacji i szybkiego tempa życia ludzie są narażeni na wysoki poziom stresu, dlatego obok pierwszorzędnej opieki nad naszymi pacjentami, stawiamy na pracownika – tłumaczą właściciele Heligenfeld.

Regularnie, raz w tygodniu, organizowane są spotkania pracowników. Bierze w nich udział większość zespołu  (z wyjątkiem personelu, który opiekuje się w danym momencie chorymi). To czas refleksji nad bieżącymi sprawami, rozwiązywania problemów, wymiany pomysłów na rozwój i wspólne promowanie Heiligenfeld. 

Uważność i wzajemny szacunek znacząco przyczyniają się do wyjątkowej atmosfery pracy. – Jest dla nas bardzo ważne, aby nasi pracownicy dobrze sobie radzili i wnosili swoją siłę i kreatywność do firmy, z korzyścią dla naszych pacjentów – deklarują właściciele klinik.

Celem Heiligenfeld jest oferowanie pracownikom środowiska pracy, które promuje witalność, kreatywność i radość życia. Daje przy tym poczucie sensu działania,  niezależność w podejmowaniu decyzji, dobre warunki pracy i rozwoju.

Korzyści finansowe pracowników

 • Korzyści z akumulacji kapitału firmy
 • Dofinansowanie do zakładowego programu emerytalnego
 • Dotacja na wykup prawa do udziału w zyskach
 • Zasiłki chorobowe
 • Bony paliwowe
 • Zasiłek przedszkolny
 • Opieka wakacyjna nad dziećmi i dzień przyprowadzania dzieci do pracy
 • Wszyscy pracownicy mogą bezpłatnie uczestniczyć w seminariach i kongresach Akademii Heiligenfeld
 • Wsparcie w szkoleniu, udział w kongresach i innych obszarach rozwojowych
 • Wsparcie finansowe w ramach szkoleń menedżerskich dla pracowników na stanowiskach kierowniczych

Korzyści pozafinansowe 

 • 10 dni urlopu szkoleniowego w roku kalendarzowym na udział w szkoleniach zewnętrznych i dokształcaniu się
 • Pracownicy otrzymują bony pielęgnacyjne (np. masaże) dla zachowanie zdrowia, które można zrealizować w godzinach pracy
 • Dodatkowa praca w obszarze medycznym i psychologicznym za m.in. absencje chorobowe współpracowników, sponsoring dla nowych pracowników itp. jest wynagradzana w kolejnym miesiącu jako zajęcia dodatkowe
 • Wsparcie działań wolontariackich z dodatkowymi dwoma dniami urlopu każdego roku i dodatkowymi opcjami darowizn
 
 
 

Artykuł powstał na podstawie informacji ze strony internetowej www.heiligenfeld.de

więcej
artykułów