Arteterapia w Heiligenfeld

Heiligenfeld to niemiecka grupa klinik specjalizujących się w holistycznym leczeniu psychosomatycznym. Dużą wagę przywiązuje się tu do zadowolenia zarówno pacjentów, jak i pracowników.  Oprócz tradycyjnej psychoterapii grupowej i sesji indywidualnych, pacjenci oferowane są takie metody jak: arteterapia, kontakt ze zwierzętami, medytacja. Pracownicy natomiast mają regularne wsparcie psychologiczne podczas superwizji. Mogą stale poszerzać swoją wiedzę na […]

Pielęgniarki się zorganizowały

Buurtzorg to holenderskie stowarzyszenie pielęgniarek środowiskowych, opłacanych z kasy państwowej. W 2006 r. liczyło 10 członkiń, ale niezwykła efektywność spowodowała, że w 2016 r. było ich już 8000. Stowarzyszenie założył w roku 2006  pielęgniarz Jos de Blok w celu lepszej organizacji pracy pielęgniarek. Poniżej najważniejsze zasady i narzędzia demokracji partnerskiej, na których opiera się funkcjonowanie Buurtzorgu […]

Od czerwieni do turkusu

Życie człowieka, w tym sposób funkcjonowania organizacji jakie on tworzy, podlega stałej ewolucji w czasie. Jeszcze 100 lat temu temat motywowania pracowników w firmach nie istniał. 60 lat temu nie znano pojęcia zarządzanie przez cele, 20 lat temu większość menedżerów nie słyszała o coachingu, a 15 lat temu idea work life balance wydawała się fanaberią. […]

Dynamika spiralna

Dynamics (dynamika spiralna) jest efektem wielu lat badań Clare W. Graves, które zaowocowały cyklicznym modelem podwójnej spirali dla rozwoju bio-psycho-społecznych systemów u dorosłych, a w skrócie teorią poziomów egzystencji. Koncepcja ta oparta jest na teorii systemów i psychologii rozwoju, koncentruje się na dojrzałej osobowości w działaniu, jej przemianach z cechami pozytywnymi i negatywnymi. Bio-psycho-społeczny oznacza […]

Przyszłość zarządzania jest tutkusowa

Wiele osób ma poczucie, że sposób, w jaki obecnie zarządza się organizacjami, został napięty do granic możliwości. W ankiecie po ankiecie biznesmeni jasno dają do zrozumienia, że ich zdaniem firmy to miejsca strachu i harówki, a nie pasja czy cel. Organizacyjne rozczarowanie w takim samym stopniu dotyka agencje rządowe, organizacje non-profit, szkoły i szpitale. Co więcej, dotyczy to […]

Dziś już nie wystarczy się dziwić i oburzać

Przez świat przetacza się fala agresji, populizmu i niegodziwości. Ale też zaczyna się dziać coś dobrego. Rodzi się społeczeństwo inaczej patrzące na siebie i na innych. Budujące na zaufaniu, a nie na nienawiści. Powstają „spółki pożytku publicznego” (benefit corporations), o których pisze Jeremy Rifkin w „Społeczeństwie zerowych kosztów krańcowych”, a które na równi ze swoimi celami […]